Informatyka śledcza

studia podyplomowe

Opłaty

Opłata: 4.500,00 zł za semestr

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

W tytule prosimy o podanie: „Imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe — Informatyka śledcza”.

  • za pierwszy semestr do dnia: 20.10.2023 r.
  • za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach po 1.125,00 zł w następujących terminach:

  • semestr zimowy: I rata do 20.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r.
  • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r.