Informatyka śledcza

studia podyplomowe

Przedmioty

Zobacz plan studiów [PDF 59 KB] oraz opisy przedmiotów:

 1. Podstawy sieci komputerowych [PDF 94 KB]  – dr inż. Mariusz Gola
 2. Bezpieczeństwo systemów komputerowych  i sieci (pentesty) [PDF 87 KB] – mgr inż. Artur Kalinowski
 3. Techniczne aspekty bezpieczeństwa danych (wyciek danych) [PDF 86 KB]  – mgr inż. Artur Kalinowski
 4. Aspekty prawne informatyki śledczej w Kodeksie Karnym [PDF 78 KB] – dr hab. Arkadiusz Lach, mgr inż. Wojciech Zimoch
 5. Aspekty prawne informatyki śledczej w Kodeksie Cywilnym [PDF 75 KB] – mgr inż. Piotr Sterniuk
 6. Informatyka śledcza [PDF 87 KB] – mgr inż. Artur Kalinowski
 7. Techniki analizy obrazu [PDF 96 KB] – dr hab. inż. Michał Podpora
 8. Techniki gromadzenia informacji z serwisów www (biały wywiad) [PDF 107 KB] – mgr inż. Tomasz Turba
 9. Techniki odzyskiwania danych [PDF 101 KB]  – dr hab. inż. Michał Podpora
 10. Zabezpieczanie i analiza danych z urządzeń mobilnych [PDF 96 KB]  – mgr inż. Julian Horoszkiewicz, mgr inż. Marcin Dyda, mgr inż. Jarosław Białoskórski
 11. Praca operacyjna z urządzeniami firmy Apple [PDF 77 KB] – dr hab. inż. Michał Podpora
 12. Kryptografia i steganografia [PDF 83 KB]  – mgr inż. Artur Kalinowski
 13. Cyberbezpieczeństwo IoT, pozyskiwanie danych z systemów  mikroprocesorowych [PDF 96 KB] – dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO, dr inż. Krzysztof Górecki, dr hab. inż. Michał Podpora
 14. Techniki pozyskiwania danych [PDF 93 KB]  – prof. dr hab. inż. Volodymir Khoma, mgr inż. Tomasz Turba
 15. Wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa — mgr inż. Julian Horoszkiewicz
 16. Praca końcowa – dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk, dr hab. inż. Michał Podpora, dr inż. Ewelina Piotrowska