Transport przyszłości

studia podyplomowe

Wykaz przedmiotów

Zobacz plan studiów [PDF 540 KB]:

 1. Regulacje prawne w zakresie elektromobilności (prawodawstwo UE i krajowe) [PDF 221 KB] – Maciej Mazur (PSPA)
 2. Usługi carsharingowe [PDF 224 KB] – Michał Prząda (KIG)
 3. Produkcja i sprzedaż samochodów elektrycznych [PDF 232 KB] – MBA – Aleksander Rzepecki (KIG)
 4. Ładowanie pojazdów elektrycznych – Rodzaje i specyfika baterii. [PDF 225 KB] – Rodzaje i specyfika baterii – MBA – Janusz Grądzki (KIG)
 5. Systemy ITS, a elektromobilność [PDF 399 KB]- MBA – Janusz Grądzki (KIG)
 6. Systemy ładowania aut wodorem. Ogniwa paliwowe – budowa i eksploatacja [PDF 226 KB] – dr Andrzej Szałek
 7. Budowa i specyfika pojazdów elektrycznych i hybrydowych [PDF 225 KB] – dr Andrzej Szałek
 8. Elektromobilność w miastach [PDF 226 KB] – Michał Prządza (KIG)
 9. BMS – Bulding Management Systems – Rozwiązania SMART dla budynków [PDF 397 KB] – MBA – Janusz Grądzki (KIG)
 10. Magazyny energii – rodzaje i specyfika techniczna [PDF 232 KB] – Paweł Piotrowicz (KIG)
 11. Zamówienia publiczne w sektorze eMobility (PPP) – case studies [PDF 227 KB] – dr Waldemar Grądzki
 12. Zarządzanie projektami w sektorze eMobility – case studies [PDF 229 KB] – dr Waldemar Grądzki