Zarządzanie projektami w organizacjach

studia podyplomowe

Kadra

dr inż. Iwona Łapuńka

Dziekan Wydziału Inżynierii i Produkcji Logistyki – kierownik studiów

Doktor nauk technicznych, absolwentka studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej. Członek IPMA Polska, posiada tytuł Certified Project Management Associate. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami, ryzyka w działalności gospodarczej, metod ilościowych w zarządzaniu produkcją i logistyce oraz informatycznych systemów zarządzania. Jest autorką lub współautorką ponad stu publikacji naukowych, w tym współautorką pięciu monografii, m.in.: Operacyjne zarządzanie projektami (PWE 2015), Zarządzanie projektami w logistyce (Difin, Warszawa 2015). Jest uczestnikiem wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako kierownik projektu podczas wdrożenia informatycznego systemu zarządzania placówką medyczną oraz jako lider projektu w Opolskim Konsorcjum, Klastra p. Wspólnota wiedzy i innowacji w inżynierii produkcji. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem dostępnych technik ICT oraz podejścia projektowego do zarządzania zleceniami usługowo-produkcyjnymi.

dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii produkcji, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Członek IPMA Polska, posiada tytuł Certified Project Management Associate. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami w szczególności dotyczące metodyk, metod i technika wspomagających zarządzanie projektami. Głównie zastosowanie metody łańcucha krytycznego CCPM w dużych projektach. Ponadto prowadzi badania w zakresie możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych do wyznaczenia wielkości buforów czasu, efektywności zespołów projektowych, oceny ryzyka w projekcie, oraz możliwości wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzania projektem w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych. Jest autorką lub współautorką ponad trzydziestu publikacji naukowych. Jest uczestnikiem wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem podejścia projektowego do zarządzania zleceniami usługowo-produkcyjnymi oraz systemów zarządzania jakością.

mgr Tomasz Leśniowski

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Europeistyki na UMCS i IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu. Dyrektor ds. Rozwoju w firmie pm2pm sp. z o.o. oraz Dyrektor Finansowy w TOM-SYSTEM sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobył budując politykę sprzedażową, strategię marketingową oraz system kontroli przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłowej. Jako Dyrektor Centrum Szkoleniowego był odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii firmy informatyczno-szkoleniowej, zarządzanie operacyjne i koordynację prac podległych zespołów projektowych oraz za zarządzanie portfelem projektów. Wykładowca akademicki. Posiada tytuł Certified Project Manager IPMA C i PRINC2 Foundation oraz tytuł licencjonowanego trenera IPMA Polska z uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom D i C. Uzyskał tytuł Atlasa Project Managementu za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Asesor wiodący Polish Project Exellence Award. Członek Zarządu International Project Management Association Polska odpowiedzialny za edukację, treningi, licencje trenerskie, certyfikacje, projekty EU, działalność gospodarczą, konferencje i seminaria.