Zarządzanie projektami w organizacjach

studia podyplomowe

Plany zajęć

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w blokach tematycznych zgodnie z  przyjętym harmonogramem: w piątki od godz. 16:00 do 19:15 i w soboty od godz. 9:00 do 15:45 (średnio dwa razy w miesiącu). Szczegółowy harmonogram zostanie podany słuchaczom do wiadomości w listopadzie 2023 r.

Studia realizowane są cyklicznie w ramach dwusemestralnego toku kształcenia (od listopada do czerwca) i obejmują łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych i praktycznych). Program studiów zawiera 18 przedmiotów, w tym warsztaty przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego wraz z wewnętrznym egzaminem próbnym.