Zarządzanie projektami w organizacjach

studia podyplomowe

Terminy zjazdów

semestr zimowy r. ak. 2023/24

17-18.11.2023 r.

24-25.11.2023 r.

08-09.12.2023 r.

15-16.12.2023 r.

12-13.01.2024 r.

19-20.01.2024 r.

02-03.02.2024 r.

09-10.02.2024 r.

08-09.03.2024 r.

semestr letni r. ak. 2023/24

15-16.03.2024 r.

05-06.04.2024 r.

12-13.04.2024 r.

10-11.05.2024 r.

24-25.05.2024 r.

07-08.06.2024 r.

14-15.06.2024 r.

28-29.06.2024 r.

05-06.07.2024 r.