Zarządzanie projektami w organizacjach

studia podyplomowe

Wykaz przedmiotów

Zobacz plan studiów [PDF 554 KB] :

 1. Podstawy zarządzania projektami [PDF 228KB] – dr inż. Iwona Łapuńka
 2. Współczesne standardy zarządzania projektami [PDF 238KB] – dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
 3. Metodyczne zarządzanie projektami według PRINCE2 [PDF 224 KB] – dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO
 4. Cykl życia projektu wg IPMA [PDF 227 KB] – mgr Tomasz Leśniowski
 5. Podstawy prawne przedsięwzięć inwestycyjnych [PDF 231 KB] – dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan, prof. PO
 6. Strategiczne zarządzanie projektami [PDF 236 KB] – dr inż. Iwona Pisz
 7. Operacyjne zarządzanie projektami [PDF 236 KB] – dr inż. Iwona Łapuńka
 8. Kierowanie zespołem projektowym [PDF 233 KB] – dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak
 9. PMO w organizacjach projektowych [PDF 235 KB] – dr inż. Dominika Biniasz
 10. Zarządzanie wiedza projektową [PDF 434 KB] – dr inż. Alfred Paszek
 11. Zarządzanie projektem innowacyjnym [PDF 237 KB] – dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak
 12. Budżetowanie i kontrola realizacji projektu [PDF 232 KB] – dr inż. Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
 13. Ryzyko w zarządzaniu projektami [PDF 233 KB] – dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
 14. Zarządzanie portfelem projektów [PDF 407 KB] – dr inż. Aleksandra Otawa
 15. Projekty techniczno-organizacyjne w produkcji [PDF 230 KB] – mgr inż. Nikodem Gdaniec
 16. Praktyczne aspekty zarządzania projektami przemysłowymi [PDF 407 KB] – mgr inż. Łukasz Sinkowski
 17. Informatyczne systemy zarządzania projektami [PDF 235 KB] – dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
 18. Warsztaty przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego [PDF 234 KB] – mgr Tomasz Leśniowski
 19. Egzamin pre-certyfikacyjny (próbny) [PDF 229 KB] – dr inż. Iwona Łapuńka
 20. Seminarium [PDF 403 KB] – dr inż. Iwona Łapuńka