Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

studia podyplomowe

Kontakt

Biuro Kształcenia Ustawicznego

  • ul. Prószkowska 76 (bud. 7, pok. 10), 45-758 Opole
  • Tel.: 77/449 81 69
  • Tel.: 77/449 81 68
  • E-mail: bku@po.edu.pl

Kierownik studiów