Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

studia podyplomowe

Plany zajęć

Semestr 1

14.10.23 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (W) dr hab. M. Zieliński, prof. PO
Zarządzanie strategiczne (W) dr inż. Ł. Dymek

15.10.23 r.

Zarządzanie marketingowe (W) dr inż. M. Adamska
Komunikacja interpersonalna (C) dr inż. K. Mazur-Włodarczyk

28.10.23 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (W) dr hab. M. Zieliński, prof. PO
Zarządzanie strategiczne (C) dr inż. Ł. Dymek

29.10.23 r.

Zarządzanie marketingowe (W) dr inż. M. Adamska
Komunikacja interpersonalna (C) dr inż. K. Mazur-Włodarczyk

18.11.23 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (W) dr hab. M. Zieliński, prof. PO
Prawo cywilne i gospodarcze (W) dr A. Bohdan

19.11.23 r.

Zarządzanie marketingowe (W) dr inż. M. Adamska
Zarządzanie projektami (W) dr inż. M. Szewczuk-Stępień

09.12.23 r.

Zarządzanie marketingowe (W) dr inż. M. Adamska
Zarządzanie projektami projektami (P) dr inż. M. Szewczuk-Stępień

10.12.23 r.

Zarządzanie marketingowe (C) dr inż. M. Adamska
Zarządzanie kapitałem ludzkim (P) dr inż. K. Widera

13.01.24 r.

Zarządzanie marketingowe (E) dr inż. M. Adamska
Zarządzanie produkcją (W) dr inż. M. Jurczyk-Bunkowska

14.01.24 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (P) dr inż. K. Widera
Prawo cywilne i gospodarcze (W) dr A. Bohdan

27.01.24 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (E) dr hab. M. Zieliński, prof. PO
Zarządzanie produkcją (P) dr inż. M. Jurczyk-Bunkowska

28.01.24 r.

Zarządzanie projektami (P) dr inż. M. Szewczuk-Stępień

Semestr 2

02.03.24 r.

Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (W) dr inż. P. Bębenek
Prawo pracy i ubezpieczeń (W) dr M. Magdziarczyk

03.03.24 r.

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (W) dr inż. A Zygmunt
Zarządzanie wiedzą (W) dr hab. M. Komańda, prof. PO

17.03.24 r.

Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (W, P) dr inż. P. Bębenek
Prawo pracy i ubezpieczeń (W) dr M. Magdziarczyk

18.03.24 r.

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (W) dr inż. A Zygmunt
Zarządzanie wiedzą (W) dr hab. M. Komańda, prof. PO

06.04.24 r.

Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (P) dr inż. P. Bębenek
Psychologia i teoria osobowości (W) dr B. Wasilewska

07.04.24 r.

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (L) dr inż. A Zygmunt
Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (C) dr inż. P. Misiurski

20.04.24 r.

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (L) dr inż. A Zygmunt
Psychologia i teoria osobowości (W) dr B. Wasilewska

21.04.24 r.

Analiza ekonomiczno-finansowa (W) dr inż. J. Zygmunt
System podatkowy w Polsce (W) dr inż. U. Romaniuk

11.05.24 r.

Analiza ekonomiczno-finansowa (L) dr inż. J. Zygmunt
Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (C) dr inż. P. Misiurski

12.05.24 r.

System podatkowy w Polsce (W) dr inż. U. Romaniuk

25.05.24 r.

Analiza ekonomiczno-finansowa (L) dr inż. J. Zygmunt
Tutoring – trening kierowniczy dr inż. P. Bębenek

26.05.24 r.

Tutoring – trening kierowniczy dr inż. P. Bębenek


Zajęcia odbywają się zdalnie – w soboty i w niedziele

  • 9:00-12:00 zajęcia
  • 12:00-12:45 przerwa
  • 12:45-16:00 zajęcia

Legenda:

W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, E – egzamin