Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

studia podyplomowe

Plany zajęć

Semestr 1

12.10.24 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (W) dr hab. M. Zieliński, prof. PO
Zarządzanie strategiczne (W) dr inż. Ł. Dymek

13.10.24 r.

Zarządzanie marketingowe (W) dr inż. M. Adamska
Komunikacja interpersonalna (C) dr inż. K. Mazur-Włodarczyk

26.10.24 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (W) dr hab. M. Zieliński, prof. PO
Zarządzanie strategiczne (C) dr inż. Ł. Dymek

27.10.24 r.

Zarządzanie marketingowe (W) dr inż. M. Adamska
Komunikacja interpersonalna (C) dr inż. K. Mazur-Włodarczyk

16.11.24 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (W) dr hab. M. Zieliński, prof. PO
Prawo cywilne i gospodarcze (W) dr A. Bohdan

14.11.24 r.

Zarządzanie marketingowe (W) dr inż. M. Adamska
Zarządzanie projektami (W) dr inż. M. Szewczuk-Stępień

07.12.24 r.

Zarządzanie marketingowe (W) dr inż. M. Adamska
Zarządzanie projektami projektami (P) dr inż. M. Szewczuk-Stępień

08.12.24 r.

Zarządzanie marketingowe (C) dr inż. M. Adamska
Zarządzanie kapitałem ludzkim (P) dr inż. K. Widera

11.01.25 r.

Zarządzanie marketingowe (E) dr inż. M. Adamska
Zarządzanie produkcją (W) dr inż. M. Jurczyk-Bunkowska

12.01.25 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (P) dr inż. K. Widera
Prawo cywilne i gospodarcze (W) dr A. Bohdan

25.01.25 r.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (E) dr hab. M. Zieliński, prof. PO
Zarządzanie produkcją (P) dr inż. M. Jurczyk-Bunkowska

26.01.25 r.

Zarządzanie projektami (P) dr inż. M. Szewczuk-Stępień

Semestr 2

01.03.25 r.

Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (W) dr inż. P. Bębenek
Prawo pracy i ubezpieczeń (W) dr M. Magdziarczyk

02.03.25 r.

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (W) dr inż. A Zygmunt
Zarządzanie wiedzą (W) dr hab. M. Komańda, prof. PO

15.03.25 r.

Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (W, P) dr inż. P. Bębenek
Prawo pracy i ubezpieczeń (W) dr M. Magdziarczyk

16.03.25 r.

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (W) dr inż. A Zygmunt
Zarządzanie wiedzą (W) dr hab. M. Komańda, prof. PO

05.04.25 r.

Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (P) dr inż. P. Bębenek
Psychologia i teoria osobowości (W) dr B. Wasilewska

06.04.25 r.

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (L) dr inż. A Zygmunt
Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (C) dr inż. P. Misiurski

26.04.25 r.

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (L) dr inż. A Zygmunt
Psychologia i teoria osobowości (W) dr B. Wasilewska

27.04.25 r.

Analiza ekonomiczno-finansowa (W) dr inż. J. Zygmunt
System podatkowy w Polsce (W) dr inż. U. Romaniuk

10.05.25 r.

Analiza ekonomiczno-finansowa (L) dr inż. J. Zygmunt
Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (C) dr inż. P. Misiurski

11.05.25 r.

System podatkowy w Polsce (W) dr inż. U. Romaniuk

24.05.25 r.

Analiza ekonomiczno-finansowa (L) dr inż. J. Zygmunt
Tutoring – trening kierowniczy dr inż. P. Bębenek

25.05.25 r.

Tutoring – trening kierowniczy dr inż. P. Bębenek


Zajęcia odbywają się zdalnie – w soboty i w niedziele

  • 9:00-12:00 zajęcia
  • 12:00-12:45 przerwa
  • 12:45-16:00 zajęcia

Legenda:

W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, E – egzamin