Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

studia podyplomowe

Terminy zjazdów

semestr zimowy r. ak. 2024/25

12-13.10.2024 r.

26-27.10.2024 r.

16-17.11.2024 r.

07-08.12.2024 r.

11-12.01.2025 r.

25-26.01.2025 r.

semestr letni r. ak. 2024/25

01-02.03.2025 r.

15-16.03.2025 r.

05-06.04.2025 r.

26-27.04.2025 r.

10-11.05.2025 r.

24-25.05.2025 r.