Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

studia podyplomowe

Terminy zjazdów

semestr zimowy r. ak. 2023/24

14-15.10.2023 r.

28-29.10.2023 r.

18-19.11.2023 r.

09-10.12.2023 r.

13-14.01.2024 r.

27-28.01.2024 r.

semestr letni r. ak. 2023/24

02-03.03.2024 r.

17-18.03.2024 r.

06-07.04.2024 r.

20-21.04.2024 r.

11-12.05.2024 r.

25-26.05.2024 r.