Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

studia podyplomowe

Wykaz przedmiotów

Zobacz plan studiów [PDF 548 KB]:

 1. Zarządzanie strategiczne [PDF 409 KB] – dr Łukasz Dymek
 2. Zarządzanie marketingowe [PDF 422 KB] – dr inż. Małgorzata Adamska
 3. Zarządzanie kapitałem ludzkim [PDF 413 KB] – dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO, dr inż. Katarzyna Widera
 4. Komunikacja interpersonalna [PDF 416 KB] – dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk
 5. Prawo cywilne i gospodarcze [PDF 400 KB] – dr Anna Bohdan
 6. Zarządzanie projektami [PDF 425 KB] – dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień
 7. Zarządzanie produkcją [PDF 410 KB] – dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 8. Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami [PDF 414 KB] – dr inż. Piotr Bębenek
 9. Prawo pracy i ubezpieczeń [PDF 410 KB] – dr Małgorzata Magdziarczyk
 10. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie [PDF 411 KB] – dr inż. Aleksandra Zygmunt
 11. Zarządzanie wiedzą [PDF 410 KB] – dr hab. Marcin Komańda, prof. PO
 12. System podatkowy w Polsce [PDF 415 KB] – dr inż. Urszula Romaniuk
 13. Analiza ekonomiczno – finansowa [PDF 413 KB] – dr inż. Justyna Zygmunt
 14. Psychologia i teoria osobowości [PDF 412 KB] – dr Barbara Wasilewska
 15. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie [PDF 405 KB] – dr inż. Przemysław Misiurski
 16. Tutoring – trening kierowniczy [PDF 410 KB] – dr inż. Piotr Bębenek
 17. Egzamin końcowy