Gdzie jesteś: Strona główna / Kształcenie / Wsparcie dla studentów z Ukrainy

Wsparcie dla studentów z Ukrainy

Wsparcie dla studentów z Ukrainy/Підтримка студентів з України

Wsparcie dla studentów z Ukrainy - studiujących obecnie w Politechnice Opolskiej

Wsparcie w zakresie kształceniu, wsparcie finansowe/socjalne, pomoc psychologiczna.

Wsparcie dla studentów studiujących na Ukrainie i chcących się przenieść na Politechnikę Opolską/Підтримка студентів, які навчаються в Україні та бажають перевестися до Політехніки Опольської

Wsparcie w kształceniu, wsparcie finansowe/socjalne, pomoc psychologiczna, medyczna.

Освітня, фінансова/соціальна підтримка, психологічна та медична допомога.