Gdzie jesteś: Strona główna / Kształcenie / Wsparcie dla studentów z Ukrainy / Wsparcie dla studentów studiujących na Ukrainie i chcących się przenieść na Politechnikę Opolską

Підтримка студентів, які навчаються в Україні та бажають перевестися до Політехніки Опольської

Підтримка студентів, які навчаються в Україні та бажають перевестися до Політехніки Опольської

Інформація для осіб, які на 24 лютого 2022 року були студентами вищих навчальних закладів, що діють в Україні, та бажають перейти до Політехніки Опольської.

У зв’язку з війною на нашому східному кордоні ми хочемо допомогти розпочати навчання в Політехніки Опольської. Тому ми підготували конкретні рішення для організації цього проекту:

Підтримка у навчанні

Якщо ви навчалися в Україні та перетнули кордон 24 лютого 2022 року або пізніше і хочете перейти до нашого ВНЗ за напрямами навчання, які пропонує  Політехніка Опольська, заповніть наступний формуляр:

Trwa wczytywanie

Соціальна підтримка

Громадяни України – студенти державних вузів, на яких поширюється дія Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, будуть звільнені з оплати за навчання на стаціонарній формі польською мовою.

Грант

Громадяни України, на яких поширюється дія Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, котрі були переведені на навчання до Політехніки Опольської, можуть претендувати на отримання гранту. Грант може отримати студент, який тимчасово перебуває у складній життєвій ситуації.

Контактні дані Офісу з соціальних питань та стипендій при Центрі обслуговування студентів:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ:

Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów
Офіс з соціальних питань та стипендій
Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”, pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole
e -mail: stypendia@po.edu.pl

Соціальна стипендія

Громадяни України, на яких поширюється дія Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, котрі були переведені на навчання до Політехніки Опольської, можуть претендувати на соціальну стипендію. Соціальну стипендію може отримати студент у скрутному матеріальному становищі. Студент, який претендує на соціальну стипендію, подає декларацію про сімейний та матеріальний стан.

Контактні дані Офісу з соціальних питань та стипендій при Центрі обслуговування студентів:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ:

Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów
Офіс з соціальних питань та стипендій
Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”, pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole
e -mail: stypendia@po.edu.pl

Психологічна допомога

У зв’язку зі складною ситуацією в Україні Центр психологічної підтримки Політехніки Опольської пропонує безкоштовну психологічну допомогу студентам з України.

Приходьте до нас, телефонуйте або пишіть!

З метою отримання допомоги:

 • (+48) 77 449 82 11
 • E-mail: wsparcie@po.edu.pl
 • Центр психологічної підтримки ПО: www.wsparcie.po.edu.pl/

Медична допомога

Університетська Клінічна Лікарня у м. Ополе надає безкоштовну спеціалізовану медичну допомогу біженцям з України.

Адреса:

 • W. Witosa 26, 45-401 Opole

Інформацію можна отримати за наступними номером телефону:

 • 603 566 439 – Інформаційний пункт та Пункт вакцинації (з 7.30 до 15.00)

У екстрених випадках слід звертатися за допомогою до Відділення невідкладної допомоги лікарні.

Wsparcie dla studentów studiujących na Ukrainie i chcących się przenieść na Politechnikę

Informacje dla osób, które w dniu 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działających na terytorium Ukrainy i chcących się przenieść na Politechnikę Opolską.

W związku z wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą chcemy pomóc w rozpoczęciu nauki w Politechnice Opolskiej. W związku z tym przygotowaliśmy konkretne rozwiązania dotyczące organizacji tego przedsięwzięcia:

Wsparcie w kształceniu

Jeżeli studiowałeś w Ukrainie i przekroczyłeś granicę 24 lutego 2022 r. lub później i chcesz się przenieść na naszą uczelnię w ramach prowadzonych w Politechnice Opolskiej kierunków studiów wypełnij poniższy formularz: 

Trwa wczytywanie

Wsparcie socjalne

Od obywateli Ukrainy objętych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, będących studentami uczelni publicznej, nie będą pobierane opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Zapomoga

Obywatele Ukrainy, objęci ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy przenieśli się na studia w Politechnice Opolskiej mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

Dane kontaktowe Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”, pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole
e -mail: stypendia@po.edu.pl

Stypendium socjalne

Obywatele Ukrainy, objęci ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy przenieśli się na studia w Politechnice Opolskiej mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Student ubiegający się o stypendium socjalne składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Dane kontaktowe Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”, pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole
e -mail: stypendia@po.edu.pl

Pomoc psychologiczna

W związku z trudną sytuacją na Ukrainie Centrum Wsparcia Psychologicznego oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla studentów z Ukrainy.

Przyjdź do nas porozmawiać, zadzwoń lub napisz!

W celu uzyskania pomocy:

 • pisz na e-mail: wsparcie@po.edu.pl
 • dzwoń na numer telefonu: (+48) 77 449 82 11
 • przyjdź: Kampus II, budynek nr 1, pokój nr 13

Pomoc medyczna

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu świadczy bezpłatnie specjalistyczną pomoc medyczną dla uchodźców z Ukrainy.

Adres:

 • al. W. Witosa 26, 45-401 Opole

Informacje pod numerem telefonu:

 • 603 566 439 – Punkt informacyjny i Punkt szczepień (w godz. 7.30 – 15.00)

W nagłych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, należy zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Університетська Клінічна Лікарня у м. Ополе надає безкоштовну спеціалізовану медичну допомогу біженцям з України.

Інформацію можна отримати за наступними номером телефону:

 • 603 566 439 – Інформаційний пункт та Пункт вакцинації (з 7.30 до 15.00)

У екстрених випадках слід звертатися за допомогою до Відділення невідкладної допомоги лікарні.