Mechanika i budowa maszyn w nowej odsłonie

Nacisk na nowoczesne techniki projektowania, wytwarzania i prototypowania jak np. druk 3D, zaawansowane metody symulacji i modelowania oraz znacząco zwiększona ilość zajęć praktycznych – to główne zmiany w programie studiów mechanika i budowa maszyn.

Aktualizacja programu studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy oraz dynamiczny rozwój technologiczny. Najważniejsze zmiany to: wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, unowocześnienie treści programowych, zwiększenie nacisku na zajęcia praktyczne, redukcja ilości przedmiotów, uwzględnienie zagadnień z zakresu Przemysłu 4.0, zwiększenie ciągłości w przekazywanych treściach, zintegrowane zagadnienia symulacyjne.

– W programie studiów wprowadziliśmy metodę Project-Based Learning (PBL) na wybranych przedmiotach. PBL pozwala studentom na zdobywanie wiedzy poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych problemów inżynierskich, co rozwija umiejętności analizy, krytycznego myślenia i pracy zespołowej – tłumaczy prof. Grzegorz Robak, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. Jak dodaje dziekan, zmiany zakładają także znacznie więcej zajęć w laboratoriach, w trakcie których studenci mają kontakt z nowoczesnym sprzętem i technologiami. – Program kładzie również szczególny nacisk na nowoczesne techniki projektowania, wytwarzania i prototypowania, takie jak druk 3D. Studenci zapoznają się z najnowszymi narzędziami i oprogramowaniem używanym w przemyśle oraz zaawansowanymi metodami symulacji i modelowania, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy – dodaje dr inż. Robert Owsiński, przewodniczący rady dydaktycznej kierunku mechanika i budowa maszyn.
Zmiany zakładają także redukcję ilości przedmiotów, co pozwoli studentom skoncentrować się na kluczowych obszarach swojej specjalizacji. – Dzięki temu mogą głębiej opanować materiał i lepiej przygotować się do przyszłej kariery zawodowej – zauważa dr inż. Robert Owsiński. Program studiów uwzględnia również nowoczesne kierunki rozwoju przemysłu, takie jak Przemysł 4.0. Obejmuje to przedmioty dotyczące automatyzacji, robotyki, Internetu Rzeczy (IoT) oraz analizy danych, co jest nieodzowne w nowoczesnym środowisku produkcyjnym.

Aby zapewnić studentom spójność i głębsze zrozumienie nauczanych zagadnień, w zaktualizowanym programie położono nacisk również na zwiększenie ciągłości w przekazywanych treściach. Tym samym zagadnienia symulacyjne (MES) z zakresu mechaniki ciała stałego i mechaniki płynów (CFD) zostaną na pewnym etapie połączone. Integracja tych zagadnień pozwoli studentom na kompleksowe podejście do analizy i projektowania systemów inżynierskich, uwzględniając zarówno aspekty mechaniczne, jak i przepływowe.
– Warto podkreślić, że kadra naukowa naszego wydziału cały czas się rozwija, zwiększa potencjał badawczy. Potwierdzają to międzynarodowe rankingi jak Lista Szanghajska, na której w dyscyplinie inżynierii mechanicznej zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce. To ciągłe doskonalenie przekłada się na wysoką jakość kształcenia oraz innowacyjność w prowadzonych badaniach – zaznacza prof. Grzegorz Robak.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także