Na Politechnice Opolskiej powołano liderów dostępności

Ich zadaniem jest nie tylko wsparcie osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, ale także praca nad poprawą dostępności na konkretnym wydziale czy w jednostce administracyjnej.

Często podkreślam, że na Politechnice Opolskiej studenci są bardzo ważni. Dlatego bardzo cieszę się, że budujemy uczelnię otwartą i reagujemy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami – podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, który w czwartek wręczył akty powołania członkom zespołu liderów dostępności. Każda z 17 osób ukończyła intensywne szkolenie. W tym gronie jest Magdalena Dolińska, starszy wykładowca z Centrum Językowego Politechniki Opolskiej.
Pracuję także w obszarze jakości edukacji. Zgłosiłam się do projektu sama ponieważ widzę bardzo dużą potrzebę pracy takiego zespołu. Musimy reagować na potrzeby studentów, pomagać im w procesie kształcenie niezależnie od tego z jakimi dysfunkcjami do nas przychodzą – podkreśla mgr Magdalena Dolińska.
Dane statystyczne mówią, że na Politechnice Opolskiej studiuje ponad 60 osób z niepełnosprawnościami. Jak zauważa dr Agnieszka Kossowska, kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, ta liczba może być znacznie większa: studenci nie mają obowiązku zgłaszania niepełnosprawności. Do tego trzeba doliczyć studentów, którzy mają szczególne potrzeby.

Tylko na Wydziale Mechanicznym studiuje osiem osób z niepełnosprawnościami. – To osoby, które się zgłosiły. Na pewno to większa liczba, bo część osób nie deklaruje się otwarcie. Zauważyliśmy, że zwiększa się liczba studentów z różnymi problemami to czy ruchowymi czy takimi, których w ogóle nie widać. Dobrze, żeby nasza uczelnia ma świadomość z jakimi problemami muszą się zmierzyć takie osoby i co możemy zrobić. Swoją rolę widzę może nie jako lidera, ale bardziej jako wsparcie z wydziału całego zespołu – podkreśla dr inż. Jacek Wydrych, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Powołanie liderów dostępności ma związek z podniesieniem dostępności naszej uczelni. Liderzy to osoby bardzo świadome, zaangażowane w obszar dostępności. Liderzy mają także za zadanie służyć wsparciem, radą i będą informować biuro, w jaki sposób poprawić dostępność na wydziale czy w konkretnej jednostce. To osoby pracujące w różnych jednostkach, wydziałach, ale także pracownicy Centrum Obsługi Studenta, Centrum Językowego czy Biura Współpracy Międzynarodowej. W przyszłości będziemy organizować szkolenia dla kolejnych osób, żeby liderów dostępności było jak najwięcej – tłumaczy dr Agnieszka Kossowska.
Dostępność jest prawem człowieka. Na naszej uczelni działamy proaktywnie na rzecz dostępności czyli planujemy działania, podnosimy poziom dostępności a nie działamy reaktywnie – podkreśla dr Agnieszka Kossowska.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także