Nasza naukowczyni wyróżniona prestiżowym tytułem

Dr Sabina Kubiciel-Lodzińska z Wydziału Ekonomii i Zarządzania została wyróżniona prestiżowym tytułem „Doctor Opoliensis”. To nagroda Zarządu Województwa Opolskiego przyznawana za osiągnięcia naukowe mające znaczenie dla rozwoju regionu.

To ważne wyróżnienie ponieważ potwierdza, że realizowane przeze mnie badania migracyjne są przydatne. Cieszę się, że wyniki moich prac badawczych są wykorzystywane do tworzenia regionalnej polityki rozwoju. Politechnika Opolska ma bardzo interdyscyplinarny zespół  – możemy wspierać gospodarkę w zakresie nowych technologii, ale także staramy się rozwiązywać problemy związane ze zmianami społecznymi, a takimi na pewno są wyzwania dotyczące imigracji – podkreśla dr Sabina Kubiciel-Lodzińska z Katedry Polityki Regionalnej i Rynku Pracy Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, która została uhonorowana tytułem „Doctor Opoliensis” przez marszałka województwa.

Jak informuje Samorząd Województwa Opolskiego, nagroda „Doctor Opoliensis” przyznawana jest osobom ze stopniem naukowym, doktora, dziedzin nauki  i dyscyplin naukowych wskazanych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych. Jej celem jest wyróżnienie najaktywniejszych pracowników naukowych województwa opolskiego, których osiągnięcia naukowe mają znaczenie dla rozwoju regionu lub takich, którzy zajmują się promocją nauki wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także