Nominacja profesorska: prof. dr hab. inż. Piotr Górski

Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport prof. dr. hab. inż. Piotrowi Górskiemu z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe prof. dr hab. inż. Piotr Górski realizuje w dwóch obszarach badawczych. Pierwszy obszar obejmuje analizy teoretyczne i badania dynamiczne in-situ odpowiedzi istniejących konstrukcji budowlanych pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych i środowiskowych, w szczególności z zastosowaniem techniki satelitarnej. W tym zakresie prowadził prace naukowo-badawcze m.in. na największych polskich kominach przemysłowych o wysokościach sięgających 300 m (dwa kominy Elektrowni Bełchatów i jeden Elektrowni Opole), wieży telewizyjnej w Stuttgarcie o wysokości 217 m, podwieszonym moście autostradowym nad rzeką Ren w Niemczech o rozpiętości 292 m i kładce pieszo-rowerowej w Danii, wykonanej w całości z kompozytu polimerowego na bazie włókien szklanych GFRP.

Jestem wychowankiem prof. Tadeusza Chmielewskiego, który w roku 1998 utworzył zespół badawczy z udziałem pracowników Politechniki Opolskiej i Hochschule für Technik Stuttgart. Miałem to szczęście, że zostałem członkiem tego zespołu. Przez szereg lat zespół prowadził pionierskie na skalę światową pomiary drgań wysokich konstrukcji budowlanych z zastosowaniem techniki GPS. Z pewnością to przyczyniło się do mojego rozwoju naukowego – wspomina prof. Piotr Górski, który za działalność naukową otrzymał prestiżową nagrodę im. prof. Stefana Bryły przyznaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Drugi obszar badawczy realizowany przez prof. Piotra Górskiego dotyczy eksperymentalnych badań modelowych zjawisk i parametrów aerodynamicznych cięgien mostowych w warunkach ich oblodzenia.
– Te prace badawcze realizuję w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną w Telč, który należy do Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w Pradze – jednostki organizacyjnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej. To unikatowe klimatyczne laboratorium inżynierii wiatrowej jest jednym z nielicznych w Europie, w którym można prowadzić badania aerodynamiczne w połączeniu z oblodzeniem modeli badawczych – podkreśla prof. Piotr Górski.

Prof. dr hab. inż. Piotr Górski ukończył studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej w 1998 r. i w tym samym roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Mechaniki Budowli. We wrześniu 2003 r. obronił rozprawę doktorską pod tytułem: „Teoretyczne i doświadczalne badanie charakterystyk dynamicznych komina przemysłowego Elektrowni Opole S.A.”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Chmielewskiego. Podstawą kolejnego awansu była autorska monografia naukowa zatytułowana „Określenie charakterystyk dynamicznych, monitorowanie i ocena stanu technicznego wysokich konstrukcji za pomocą techniki GPS”. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo uzyskał w czerwcu 2012 r. W roku 2015 prof. Piotr Górski został zatrudniony i jednocześnie objął kierownictwo w Katedrze Dróg i Mostów, a obecnie tę funkcję pełni w Katedrze Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych.

Wyniki prac naukowo-badawczych prof. Piotra Górskiego zostały dotychczas upowszechnione w około 100 publikacjach naukowych, w tym 17 w prestiżowych czasopismach wyróżnionych w bazie Journal Citation Reports. Jego indeks Hirscha wynosi 10. Prof. Górski jest promotorem jednej rozprawy doktorskiej obronionej z wyróżnieniem i jednego otwartego przewodu doktorskiego. Dotychczas był recenzentem 3 doktoratów i został powołany dwukrotnie jako recenzent, dwukrotnie jako sekretarz i jednokrotnie jako członek komisji w przewodach habilitacyjnych. Jest członkiem m.in. Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej i Grupy Problemowej Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także

Językowy Klub Dyskusyjny łączy studentów

Za nami kolejny rok działalności Językowego Klubu Dyskusyjnego – przestrzeni, która jak żadna inna pomaga studentom z różnych zakątków świata się zaprzyjaźnić i zrozumieć siebie nawzajem. Uczestnikami tegorocznych spotkań byli przede wszystkim żacy z Europy Wschodniej i Libanu.

Czytaj więcej »