Gdzie jesteś: Strona główna / Odznaka+

Odznaka+

Twoja Odznaka+

mikropoświadczenia kompetencji i umiejętności

Wybierz ścieżki - odznaki i stwórz własny katalog

Grafika promocyjna Odznaka+ Politechniki Opolskiej

Katalog ścieżek Odznaka+

Odznaka Plus - logo ścieżki Absolwent z wyróżnieniem

Absolwent z wyróżnieniem

Posiadacz odznaki nabył wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Zdał wszystkie egzaminy i otrzymał zaliczenia określone programem studiów. Przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy. W trakcie studiów wyróżnił się wynikami w nauce co odzwierciedla się w średniej ocen z ukończonych studiów.

Jedna gwiazdka - pierwszy poziom
Dwie gwiazdki - drugi poziom
Zero gwiazdek - brak poziomu
Odznaka Plus - logo ścieżki Naukowiec

Naukowiec

Posiadacz odznaki to student, który wykazuje się wiedzą w zakresie dyscypliny naukowej do której jest przypisany studiowany kierunek, wychodzącą poza zakres programu studiów.

Jedna gwiazdka - pierwszy poziom
Dwie gwiazdki - drugi poziom
Trzy gwiazdki - trzeci poziom
Odznaka Plus - logo ścieżki Starter zawodowy – kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy

Starter zawodowy – kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy

Posiadacz odznaki cechuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do aktywnego poszukiwania pracy, umiejętnością autoprezentacji poprzez stworzenie własnego profilu na portalu praca, poprawnym przygotowaniem CV z pomocą Mentora kariery. Posiada wiedzę i umiejętności do jak najlepszego zaprezentowania własnej osoby podczas spotkań z przyszłymi pracodawcami.

Jedna gwiazdka - pierwszy poziom
Dwie gwiazdki - drugi poziom
Trzy gwiazdki - trzeci poziom
Odznaka Plus - logo ścieżki Wolontariat

Wolontariat

Udział jako wolontariusz w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Opolską, organizowanych na poziomie lokalnym lub krajowym przez organizację zewnętrzną, członkostwo w organizacji o charakterze wolontariatu, tip. 

Jedna gwiazdka - pierwszy poziom
Dwie gwiazdki - drugi poziom
Trzy gwiazdki - trzeci poziom

ERASMUS+

Ukończona mobilność Erasmus+ potwierdzona certyfikatem pobytu za określony czas.

Jedna gwiazdka - pierwszy poziom
Dwie gwiazdki - drugi poziom
Zero gwiazdek - brak poziomu
Odznaka Plus - logo ścieżki Podstawy MES - zastosowanie inżynierskie

Podstawy MES — zastosowanie inżynierskie

Posiadacz odznaki potrafi obliczać przybliżenia danej funkcji z gwarantowaną dokładnością, dokonywać analizy wyników ciągu przybliżeń pod kątem ich zbieżności, ma wiedzę w zakresie Metody Elementów Skończonych (MES), potrafi obliczać aproksymację MES rozwiązania danego zagadnienia brzegowego elektrostatyki i elastostatyki, potrafi przeprowadzić analizę wyników ciągu przybliżeń pod kątem ich zbieżności, potrafi programować rozwiązanie problemów 1D i 2D w środowisku Wolfram Mathematica.

Jedna gwiazdka - pierwszy poziom
Dwie gwiazdki - drugi poziom
Zero gwiazdek - brak poziomu
Odznaka Plus - logo ścieżki znajomość języka chińskiego

Znajomość języka chińskiego

Ukończenie jednosemestralnego kursu języka chińskiego na poziomie HSK 1/HSK 2 w Politechnice Opolskiej prowadzonego przez Instytut Konfucjusza potwierdzona rozmową z lektorem chińskim.

Jedna gwiazdka - pierwszy poziom
Dwie gwiazdki - drugi poziom
Zero gwiazdek - brak poziomu

Jak uzyskać Odznakę+

Aplikacja Odznaka+ to możliwość gromadzenia i udostępnianie cyfrowych poświadczeń efektów uczenia się, uzyskania różnych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.

Politechnika Opolska wprowadziła aplikację Odznaka+ jako sposób poświadczania różnych kompetencji i umiejętności swoich studentów, absolwentów, ale nie tylko. Cyfrowa odznaka jest zakodowana, zabezpieczona oraz zawiera informacje, niezbędne do identyfikacji tego, za co ją otrzymano, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Dodatkowo aplikacja umożliwia nie tylko pozyskanie odznak, ale także zamieszczanie ich np. w swoim portfolio, które następnie można udostępniać wybranym odbiorcom.

Odznaka+ jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, gdzie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co potencjalny kandydat na pracownika wie, jakie umiejętności i kompetencje posiada oraz jak potrafi je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Wybierz odznakę

Wybierz z katalogu odznakę, która Cię interesuje i zgromadź wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje do jej zdobycia.

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgromadzone dokumenty dotyczące konkretnych odznak wraz z prywatnym adresem e-mail, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.

Poczekaj na weryfikację

Poczekaj na weryfikację swojego zgłoszenia. Może to chwile potrwać w zależności od liczby i formy przesłanych dokumentów oraz zakresu lat weryfikacji.

Odznaka jest już Twoja

Po akceptacji zostaniesz o tym poinformowany. Wejdź na stronę systemu odznakaplus.ibe.edu.pl, załóż konto z wykorzystaniem podanego wcześniej prywatnego adresu e-mail, ciesz się swoją odznaką i zdobywaj kolejne. 🙂