Gdzie jesteś: Strona główna / Odznaka+ / Odznaka+: Ścieżka Absolwent z wyróżnieniem

Odznaka+ Ścieżka Absolwent z wyróżnieniem

Twoja Odznaka+

mikropoświadczenia kompetencji i umiejętności

Wybierz ścieżki - odznaki i stwórz własny katalog

Grafika promocyjna Odznaka+ Politechniki Opolskiej
Odznaka Plus - logo ścieżki Absolwent z wyróżnieniem

Absolwent z wyróżnieniem

🌟 Poziom 1.: Inżynier/licencjat. Posiadacz odznaki nabył wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Zdał wszystkie egzaminy i otrzymał zaliczenia określone programem studiów. Przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy. W trakcie studiów wyróżnił się wynikami w nauce co odzwierciedla się w średniej ocen z ukończonych studiów.

Kryteria:

 1. Ukończenie w terminie studiów pierwszego stopnia określonych programem studiów w Politechnice Opolskiej.
 2. Uzyskanie średniej ocen z ukończonych studiów, co najmniej 4,60.
 3. Uzyskanie z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego ocen bardzo dobrych (5,0).

🌟🌟 Poziom 2.: Magister. Posiadacz odznaki nabył wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Zdał wszystkie egzaminy i otrzymał zaliczenia określone programem studiów. Przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy. W trakcie studiów wyróżnił się wynikami w nauce co odzwierciedla się w średniej ocen z ukończonych studiów.

Kryteria:

 1. Ukończenie w terminie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich określonych programem studiów w Politechnice Opolskiej.
 2. Uzyskanie średniej ocen z ukończonych studiów, co najmniej 4,60.
 3. Uzyskanie z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego ocen bardzo dobrych (5,0).

Wyślij zgłoszenie

Na adres odznakaplus@po.edu.pl wyślij następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Kierunek studiów.
 3. Numer indeksu.
 4. O jaką Odznakę+ się ubiegasz i o który poziom.
 5. E-mail studencki do korespondencji w ramach procedury przydzielania Odznaki+.
 6. E-mail prywatny na potrzeby aplikacji Odznaka+, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.
 7. Numer dyplomu.

Uwaga: Wszystkie wymienione dane są niezbędne do rozpoczęcia procesu przyznania Odznaki+.

Jak uzyskać Odznakę+

Aplikacja Odznaka+ to możliwość gromadzenia i udostępnianie cyfrowych poświadczeń efektów uczenia się, uzyskania różnych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.

Politechnika Opolska wprowadziła aplikację Odznaka+ jako sposób poświadczania różnych kompetencji i umiejętności swoich studentów, absolwentów, ale nie tylko. Cyfrowa odznaka jest zakodowana, zabezpieczona oraz zawiera informacje, niezbędne do identyfikacji tego, za co ją otrzymano, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Dodatkowo aplikacja umożliwia nie tylko pozyskanie odznak, ale także zamieszczanie ich np. w swoim portfolio, które następnie można udostępniać wybranym odbiorcom.

Odznaka+ jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, gdzie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co potencjalny kandydat na pracownika wie, jakie umiejętności i kompetencje posiada oraz jak potrafi je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Wybierz odznakę

Wybierz z katalogu odznakę, która Cię interesuje i zgromadź wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje do jej zdobycia.

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgromadzone dokumenty dotyczące konkretnych odznak wraz z prywatnym adresem e-mail, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.

Poczekaj na weryfikację

Poczekaj na weryfikację swojego zgłoszenia. Może to chwile potrwać w zależności od liczby i formy przesłanych dokumentów oraz zakresu lat weryfikacji.

Odznaka jest już Twoja

Po akceptacji zostaniesz o tym poinformowany. Wejdź na stronę systemu odznakaplus.ibe.edu.pl, załóż konto z wykorzystaniem podanego wcześniej prywatnego adresu e-mail, ciesz się swoją odznaką i zdobywaj kolejne. 🙂