Gdzie jesteś: Strona główna / Odznaka+ / Odznaka+: Ścieżka Znajomość języka chińskiego

Odznaka+ Ścieżka Absolwent z wyróżnieniem

Twoja Odznaka+

mikropoświadczenia kompetencji i umiejętności

Wybierz ścieżki - odznaki i stwórz własny katalog

Grafika promocyjna Odznaka+ Politechniki Opolskiej
Odznaka Plus - logo ścieżki znajomość języka chińskiego

Znajomość języka chińskiego

🌟 Poziom HSK1: Posiadacz odznaki odznacza się takimi umiejętnościami w języku chińskim jak:

 • przedstawianie się (formułowanie pozdrowienia: przywitania się i pożegnania, zapytania i udzielenia odpowiedzi dotyczącej narodowości, imienia i nazwiska, zawodu, wieku);
 • formułowanie przeprosin i wyrażania wdzięczności;
 • używanie liczebników w zakresie od 1 do 100;
 • posługiwania się słownictwem dotyczącym związków rodzinnych;
 • przekazania informacji, jak dotrzeć do wskazanego miejsca;
 • zapytania o cenę produktu, – wyrażanie własnych preferencji i zamiarów;
 • zadawanie podstawowych pytań: poprzez przeczenie lub wykorzystanie zaimków pytających (Co? Kto? Który? Gdzie? Kiedy? Jak? Co powiesz na? Ile? oraz formułowanie pytań dotyczących czasu, pogody, zdrowia;
 • informowanie o wykonywaniu danej czynności;
 • opanowanie wyrażeń wskazujących na czas, miejsce lub sposób oraz podkreśleniu części wypowiedzi;
 • posiadacz odznaki opanował 150 podstawowych słów, podstawowe zasady gramatyki oraz system transkrypcji fonetycznej Hanyu Pinyin, które umożliwiają mu komunikację.

Kryteria:

 1. Ukończenie jednosemestralnego (30 godz.) kursu języka chińskiego na poziomie HSK1 w Politechnice Opolskiej prowadzonego przez Instytut Konfucjusza.
 2. Rozmowa z lektorem chińskim, podczas której potwierdzona zostanie nabyta umiejętność rozmowy w języku chińskim. Rozmowa trwa 10 minut i jest nagrywana i stanowi potwierdzenie nabytej wiedzy i umiejętności.

🌟🌟 Poziom HSK2: Posiadacz odznaki potrafi komunikować się w prosty i bezpośredni sposób odnoszący się do spraw życia codziennego, opanował podstawy języka chińskiego w ramach których poznane słownictwo umożliwia swobodne porozumiewanie się z rozmówcą (zakres słów: 300). Posiadacz odznaki odznacza się takimi umiejętnościami jak:

 • wyrażanie chęci i zaprzeczenie;
 • stosowanie przysłówków w stopniu najwyższym;
 • wyrażanie liczb przybliżonych;
 • stosowanie zaimka „każdy”;
 • zadawanie pytań poprzez przeczenie oraz stosowanie zaimków pytających dotyczących wieku, wzrostu, wagi;
 • stosowanie partykuły wskazującej na przynależność;
 • stosowanie klasyfikatora liczbowego wskazującego na krótkie działanie;
 • stosowanie przysłówka modalnego „naprawdę”;
 • stosowanie wyrażeń podkreślających daną część wypowiedzi;
 • stosowanie wyrażenia „w czasie gdy”;
 • stosowanie przysłówka „już” wskazującego na zakończenie działania lub osiągnięcie pewnego stopnia;
 • stosowanie wyrażenia wskazującego na wniosek lub rozwiązanie;
 • stosowanie wyrażenia wskazującego, że coś jest dopuszczalne;
 • stosowanie modyfikatora przysłówkowego wskazującego na negatywny nastrój lub skargę mówiącego;
 • stosowanie zaimka pytającego stosowanego w precyzowaniu pytania o powód czegoś i ukazującego zdziwienie;
 • formułowanie pytań o powód;
 • stosowanie reduplikacji klasyfikatorów wraz ze słowem „każdy”;
 • stosowanie konstrukcji „ponieważ…, dlatego…”;
 • stosowanie sformułowań wskazujących na kontynuację działania lub stanu oraz formę przeczącą;
 • wyrażanie odległości od miejsca, momentu lub celu;
 • używanie partykuły modalnej w celu potwierdzenia faktu i przekonania kogoś;
 • formułowanie pytań dotyczących opinii lub pomysłu innej osoby;
 • stosowanie przysłówka wskazującego na powtórzenie lub kontynuację działania lub stanu;
 • stosowanie wyrażeń słownych, w których dopełnienie pierwszego czasownika jest podmiotem drugiego;
 • stosowanie reduplikacji czasowników wskazujących na krótki czas, małą ilość, niewielki stopień lub próbę;
 • stosowanie czasowników lub przymiotników po czasowniku, aby podkreślić wynik działania;
 • stosowanie przyimka „od”;
 • stosowanie liczebników porządkowych;
 • wyrażenie zabronienia wykonania czegoś;
 • stosowanie czasowników/fraz jako modyfikatora atrybutu;
 • stosowanie porównań;
 • określanie różnic;
 • stosowanie partykuły umożliwiającej ocenę, stopień lub stan działania;
 • stosowanie partykuły podkreślającej kontynuację pewnego stanu;
 • tworzenie pytań retorycznych;
 • tworzenie zdań dotyczących działania z przeszłości, które nie trwa do teraźniejszości;
 • tworzenie zdań złożonych wskazujących na relację przeciwną;
 • stosowanie uzupełnień dotyczących częstotliwości;
 • prowadzenie rozmowy na popularne chińskie tematy, takie jak podróże, zakupy, zagadnienia związane z codziennymi czynnościami.

Kryteria:

 1. Zdobycie odznaki „Znajomość języka chińskiego na poziomie HSK1”.

 2. Ukończenie kursów: Kurs języka chińskiego na poziomie HSK 1 (30 godz.) i Kurs języka chińskiego na poziomie HSK 2 (30 godz.) w Politechnice Opolskiej prowadzonego przez Instytut Konfucjusza.

 3. Rozmowa z lektorem chińskim, podczas której potwierdzona zostanie nabyta umiejętność rozmowy w języku chińskim przez 10 min. Rozmowa zostanie nagrana.

Wyślij zgłoszenie

Na adres odznakaplus@po.edu.pl wyślij następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Kierunek studiów.
 3. Numer indeksu.
 4. O jaką Odznakę+ się ubiegasz i o który poziom.
 5. E-mail studencki do korespondencji w ramach procedury przydzielania Odznaki+.
 6. E-mail prywatny na potrzeby aplikacji Odznaka+, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.
 7. Certyfikat ukończenia kursu.

Uwaga: Wszystkie wymienione dane są niezbędne do rozpoczęcia procesu przyznania Odznaki+.

Jak uzyskać Odznakę+

Aplikacja Odznaka+ to możliwość gromadzenia i udostępnianie cyfrowych poświadczeń efektów uczenia się, uzyskania różnych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.

Politechnika Opolska wprowadziła aplikację Odznaka+ jako sposób poświadczania różnych kompetencji i umiejętności swoich studentów, absolwentów, ale nie tylko. Cyfrowa odznaka jest zakodowana, zabezpieczona oraz zawiera informacje, niezbędne do identyfikacji tego, za co ją otrzymano, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Dodatkowo aplikacja umożliwia nie tylko pozyskanie odznak, ale także zamieszczanie ich np. w swoim portfolio, które następnie można udostępniać wybranym odbiorcom.

Odznaka+ jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, gdzie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co potencjalny kandydat na pracownika wie, jakie umiejętności i kompetencje posiada oraz jak potrafi je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Wybierz odznakę

Wybierz z katalogu odznakę, która Cię interesuje i zgromadź wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje do jej zdobycia.

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgromadzone dokumenty dotyczące konkretnych odznak wraz z prywatnym adresem e-mail, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.

Poczekaj na weryfikację

Poczekaj na weryfikację swojego zgłoszenia. Może to chwile potrwać w zależności od liczby i formy przesłanych dokumentów oraz zakresu lat weryfikacji.

Odznaka jest już Twoja

Po akceptacji zostaniesz o tym poinformowany. Wejdź na stronę systemu odznakaplus.ibe.edu.pl, załóż konto z wykorzystaniem podanego wcześniej prywatnego adresu e-mail, ciesz się swoją odznaką i zdobywaj kolejne. 🙂