Gdzie jesteś: Strona główna / Odznaka+ / Odznaka+: Ścieżka Naukowiec

Odznaka+ Ścieżka Absolwent z wyróżnieniem

Twoja Odznaka+

mikropoświadczenia kompetencji i umiejętności

Wybierz ścieżki - odznaki i stwórz własny katalog

Grafika promocyjna Odznaka+ Politechniki Opolskiej
Odznaka Plus - logo ścieżki Naukowiec

Naukowiec

🌟 Poziom 1.: Padawan. Posiadacz odznaki to student, który wykazuje się wiedzą w zakresie dyscypliny naukowej do której jest przypisany studiowany kierunek, wychodzącą poza zakres programu studiów. Rozpoczyna swoją przygodę naukową poprzez prezentację swoich osiągnięć na konferencjach naukowych lub poprzez podejmowane próby publikowania artykułów naukowych pod kierunkiem pracownika uczelni.

Kryteria:

 1. Jest autorem lub współautorem naukowej publikacji recenzowanej lub jest współautorem wystąpienia konferencyjnego, które sam lub z współautorem zaprezentował.

🌟🌟 Poziom 2.: Jedi. Posiadacz odznaki to student, który wykazuje się wiedzą w zakresie dyscypliny naukowej, do której jest przypisany studiowany kierunek, wychodzącą poza zakres programu studiów. Posiada już pewne doświadczenie i dorobek naukowy, który zdobył prezentując swoje osiągnięcia na konferencjach naukowych lub pisząc punktowane artykuły naukowe (sam lub pod kierunkiem pracownika uczelni).

Kryteria:

 1. Jest posiadaczem odznaki Naukowiec – Padawan.

 2. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowej o łącznej liczbie punktów powyżej 20 lub jest autorem wystąpienia konferencyjnego, które sam zaprezentował.

🌟🌟🌟 Poziom 3.: Mistrz Jedi. Posiadacz odznaki to student, który wykazuje się wiedzą w zakresie dyscypliny naukowej, do której jest przypisany studiowany kierunek, wychodzącą poza zakres programu studiów. Posiada już pewien dorobek naukowy, który zdobył poprzez pisanie wysoko punktowanych artykułów naukowych lub też opracowując (samodzielnie lub we współpracy z pracownikiem uczelni) patenty.

Kryteria:

 1. Jest posiadaczem odznaki Naukowiec – Jedi.

 2. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowej o łącznej liczbie punktów powyżej 40 lub jest autorem/współautorem patentu.

Wyślij zgłoszenie

Na adres odznakaplus@po.edu.pl wyślij następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Kierunek studiów.
 3. Numer indeksu.
 4. O jaką Odznakę+ się ubiegasz i o który poziom.
 5. E-mail studencki do korespondencji w ramach procedury przydzielania Odznaki+.
 6. E-mail prywatny na potrzeby aplikacji Odznaka+, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.
 7. Wypełnione i podpisane oświadczenie (XDOC 13,5KB) przez pracownika PO będącego (z podaniem poziomu artykułu): współautorem artykułu/patentu, opiekunem przy artykule samodzielnym lub opiekuna z udziałem w konferencji lub samodzielnym patencie.
 8. Skan pierwszej strony artykułu z afiliacją.

Uwaga: Wszystkie wymienione dane są niezbędne do rozpoczęcia procesu przyznania Odznaki+.

Jak uzyskać Odznakę+

Aplikacja Odznaka+ to możliwość gromadzenia i udostępnianie cyfrowych poświadczeń efektów uczenia się, uzyskania różnych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.

Politechnika Opolska wprowadziła aplikację Odznaka+ jako sposób poświadczania różnych kompetencji i umiejętności swoich studentów, absolwentów, ale nie tylko. Cyfrowa odznaka jest zakodowana, zabezpieczona oraz zawiera informacje, niezbędne do identyfikacji tego, za co ją otrzymano, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Dodatkowo aplikacja umożliwia nie tylko pozyskanie odznak, ale także zamieszczanie ich np. w swoim portfolio, które następnie można udostępniać wybranym odbiorcom.

Odznaka+ jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, gdzie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co potencjalny kandydat na pracownika wie, jakie umiejętności i kompetencje posiada oraz jak potrafi je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Wybierz odznakę

Wybierz z katalogu odznakę, która Cię interesuje i zgromadź wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje do jej zdobycia.

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgromadzone dokumenty dotyczące konkretnych odznak wraz z prywatnym adresem e-mail, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.

Poczekaj na weryfikację

Poczekaj na weryfikację swojego zgłoszenia. Może to chwile potrwać w zależności od liczby i formy przesłanych dokumentów oraz zakresu lat weryfikacji.

Odznaka jest już Twoja

Po akceptacji zostaniesz o tym poinformowany. Wejdź na stronę systemu odznakaplus.ibe.edu.pl, załóż konto z wykorzystaniem podanego wcześniej prywatnego adresu e-mail, ciesz się swoją odznaką i zdobywaj kolejne. 🙂