Gdzie jesteś: Strona główna / Odznaka+ / Odznaka+: Ścieżka Podstawy MES – zastosowanie inżynierskie

Odznaka+ Ścieżka Absolwent z wyróżnieniem

Twoja Odznaka+

mikropoświadczenia kompetencji i umiejętności

Wybierz ścieżki - odznaki i stwórz własny katalog

Odznaka Plus - logo ścieżki Podstawy MES - zastosowanie inżynierskie

Podstawy MES - zastosowanie inżynierskie

🌟 Poziom 1.: Posiadacz odznaki wykazuje się wiedzą i umiejętnościami stosowania: Metody Elementów Skończonych, zagadnienia najmniejszych kwadratów (NK) oraz najlepszego przybliżenia złożonych funkcji ciągłych i tabularycznych (danych pomiarowych), funkcji bazowych, wielomianów globalnych i częściowo zdefiniowanych, interpolacyjnych funkcji metody elementów skończonych (MES), warunki minimum, algorytmu metody najmniejszych kwadratów (MNK) i jego realizacji w środowisku Wolfram Mathematica, obliczania optymalnej aproksymacji MNK z określonym błędem dopuszczalnym.

Kryteria:

 1. Posiadacz odznaki potrafi obliczać przybliżenia danej funkcji z gwarantowaną dokładnością. Weryfikowane w oparciu o zadanie obliczeniowe.

 2. Posiadacz odznaki potrafi dokonywać analizy wyników ciągu przybliżeń pod kątem ich zbieżności. Weryfikowane w oparciu o zadanie obliczeniowe.

 3. Posiadacz odznaki ma wiedzę w zakresie Metody Elementów Skończonych (MES). Weryfikowane w oparciu o przeprowadzone zadania testowe.

🌟🌟 Poziom 2.: Posiadacz odznaki wykazuje się wiedzą i umiejętnościami stosowania: zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych, zagadnień wariacyjnych, równania bilansowego masy, energii, pędu, funkcjonału energii, zagadnień brzegowych elektrostatyki i elastostatyki, warunków minimum, algorytmu Ritza-Galerkina, triangulacji i częściowo zdefiniowanych funkcji bazowych, układu równań MES, własności macierzy, programowania rozwiązań problemów 1D i 2D w środowisku Wolfram Mathematica, obliczania optymalnej aproksymacji MES z określoną dokładnością.

Kryteria:

 1. Posiadacz odznaki potrafi obliczać aproksymację MES rozwiązania danego zagadnienia brzegowego elektrostatyki i elastostatyki. Weryfikowane w oparciu o zadanie obliczeniowe.

 2. Posiadacz odznaki potrafi przeprowadzić analizę wyników ciągu przybliżeń pod kątem ich zbieżności. Weryfikowane w oparciu o zadanie obliczeniowe.

 3. Posiadacz odznaki potrafi programować rozwiązanie problemów 1D i 2D w środowisku Wolfram Mathematica. Weryfikowane w oparciu o zadanie w środowisku Wolfram Mathematica

Wyślij zgłoszenie

Na adres odznakaplus@po.edu.pl wyślij następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Kierunek studiów.
 3. Numer indeksu.
 4. O jaką Odznakę+ się ubiegasz i o który poziom.
 5. E-mail studencki do korespondencji w ramach procedury przydzielania Odznaki+.
 6. E-mail prywatny na potrzeby aplikacji Odznaka+, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.
 7. Certyfikat ukończenia kursu.

Uwaga: Wszystkie wymienione dane są niezbędne do rozpoczęcia procesu przyznania Odznaki+.

Jak uzyskać Odznakę+

System Odznaka+ to możliwość gromadzenie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń efektów uczenia się, uzyskania różnych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.

Politechnika Opolska wprowadziła system Odznaka+ jako sposób poświadczeń różnych kompetencji i umiejętności swoich studentów, absolwentów, ale nie tylko. Jest on innowacyjnym, międzynarodowym standardem cyfrowego poświadczania zweryfikowanych osiągnięć, umiejętności oraz kompetencji w różnych dziedzinach. Cyfrowa odznaka jest zakodowana, zabezpieczona praz zawiera informacje, niezbędne do identyfikacji tego, za co ją otrzymano, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Dodatkowo wprowadzony system umożliwia nie tylko pozyskanie odznak, ale także zamieszczanie ich np. w swoim portfolio, które następnie można udostępniać wybranym odbiorcom.

Odznaka+ jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, gdzie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co potencjalny kandydat na pracownika wie, jakie umiejętności i kompetencje posiada oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Wybierz odznakę

Wybierze z katalogu odznakę, która Cię interesuję i zgromadź wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje do jej zdobycia.

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgromadzone dokumenty dotyczące konkretnych odznak wraz z prywatnym adresem e-mail, by Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.

Poczekaj na weryfikację

Poczekaj na weryfikacje swojego zgłoszenia. Może to chwile potrwać w zależności od liczby i formy przesłanych dokumentów oraz zakresu lat weryfikacji.

Odznaka jest już Twoja

Po akceptacji zostaniesz o tym poinformowany. Wejdź na stronę systemu odznakaplus.ibe.edu.pl, załóż konto z wykorzystaniem podanego wcześniej prywatnego adresu e-mail, ciesz się swoją odznaką i zdobywaj kolejne. 🙂