Gdzie jesteś: Strona główna / Odznaka+ / Odznaka+: Ścieżka Starter zawodowy – kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy

Odznaka+ Ścieżka Absolwent z wyróżnieniem

Twoja Odznaka+

mikropoświadczenia kompetencji i umiejętności

Wybierz ścieżki - odznaki i stwórz własny katalog

Odznaka Plus - logo ścieżki Starter zawodowy – kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy

Starter zawodowy – kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy

🌟 Etap 1.: Posiadacz odznaki cechuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do aktywnego poszukiwania pracy, umiejętnością autoprezentacji poprzez stworzenie własnego profilu na portalu praca, poprawnym przygotowaniem CV z pomocą Mentora kariery. Posiada wiedzę i umiejętności do jak najlepszego zaprezentowania własnej osoby podczas spotkań z przyszłymi pracodawcami.

Kryteria:

 1. Udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej przygotowanej i ocenionej pozytywnie przez przedstawiciela Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej.

 2. Przygotowanie CV, pozytywnie zweryfikowanego przez przedstawiciela Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej.

 3. Przygotowanie planu kariery zawodowej, pozytywnie zweryfikowanego przez przedstawiciela Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej.

 4. Stworzenie własnego profilu na portalu praca zweryfikowanego przez przedstawiciela Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej.

Wyślij zgłoszenie

Na adres odznakaplus@po.edu.pl wyślij następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Kierunek studiów.
 3. Numer indeksu.
 4. O jaką Odznakę+ się ubiegasz i o który poziom.
 5. E-mail studencki do korespondencji w ramach procedury przydzielania Odznaki+.
 6. E-mail prywatny na potrzeby aplikacji Odznaka+, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.
 7. Wypełnione i podpisane oświadczenie (XDOC 13KB) przez pracownika ABK.

Uwaga: Wszystkie wymienione dane są niezbędne do rozpoczęcia procesu przyznania Odznaki+.

Jak uzyskać Odznakę+

System Odznaka+ to możliwość gromadzenie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń efektów uczenia się, uzyskania różnych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.

Politechnika Opolska wprowadziła system Odznaka+ jako sposób poświadczeń różnych kompetencji i umiejętności swoich studentów, absolwentów, ale nie tylko. Jest on innowacyjnym, międzynarodowym standardem cyfrowego poświadczania zweryfikowanych osiągnięć, umiejętności oraz kompetencji w różnych dziedzinach. Cyfrowa odznaka jest zakodowana, zabezpieczona praz zawiera informacje, niezbędne do identyfikacji tego, za co ją otrzymano, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Dodatkowo wprowadzony system umożliwia nie tylko pozyskanie odznak, ale także zamieszczanie ich np. w swoim portfolio, które następnie można udostępniać wybranym odbiorcom.

Odznaka+ jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, gdzie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co potencjalny kandydat na pracownika wie, jakie umiejętności i kompetencje posiada oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Wybierz odznakę

Wybierze z katalogu odznakę, która Cię interesuję i zgromadź wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje do jej zdobycia.

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgromadzone dokumenty dotyczące konkretnych odznak wraz z prywatnym adresem e-mail, by Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.

Poczekaj na weryfikację

Poczekaj na weryfikacje swojego zgłoszenia. Może to chwile potrwać w zależności od liczby i formy przesłanych dokumentów oraz zakresu lat weryfikacji.

Odznaka jest już Twoja

Po akceptacji zostaniesz o tym poinformowany. Wejdź na stronę systemu odznakaplus.ibe.edu.pl, załóż konto z wykorzystaniem podanego wcześniej prywatnego adresu e-mail, ciesz się swoją odznaką i zdobywaj kolejne. 🙂