Gdzie jesteś: Strona główna / Odznaka+ / Odznaka+: Ścieżka Wolontariat

Odznaka+ Ścieżka Absolwent z wyróżnieniem

Twoja Odznaka+

mikropoświadczenia kompetencji i umiejętności

Wybierz ścieżki - odznaki i stwórz własny katalog

Odznaka Plus - logo ścieżki Wolontariat

Wolontariat

🌟 Poziom zaangażowania 1.: Posiadacz odznaki uczestniczył przy organizacji/realizacji akcji przeprowadzanych przez Politechnikę Opolską oraz akcji środowiskowych. Wykazał się zaangażowaniem, sprawnością w działaniu, empatią wobec problemów innych i odpowiedzialnością przy realizacji zadań. Praca przy realizowaniu powierzonych zadań świadczy o umiejętności pracy w zespole.

Kryteria:

 1. Udział jako wolontariusz w minimum jednym wydarzeniu organizowanym przez Politechnikę Opolską (przykładowe wydarzenia: Wampiriada, Szlachetna paczka, Dzień Otwarty, Salon/Forum Maturzysty).

 2. Udział jako wolontariusz w minimum jednym wydarzeniu organizowanym na poziomie lokalnymi/lub krajowym przez organizację zewnętrzną (przykładowe wydarzenia: WOŚP, akcja na rzecz TOZ/Schroniska dla Zwierząt, akcja na rzecz społeczności lokalnej).

   

🌟🌟 Poziom zaangażowania 2.:Posiadacz odznaki jest aktywnym wolontariuszem, poświęcającym się na rzecz potrzebujących w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Posiadacza odznaki cechuje: – umiejętność pracy w zespole, – empatia w pracy z osobami lub zwierzętami w trudnej sytuacji, wsparcie dla tych osób i wytrwałość w pokonywaniu przeszkód związanych z realizowanymi zadaniami, – dyspozycyjność w prowadzonych projektach charytatywnych, – umiejętność przekazania innym wiedzy o specyfice pracy w wolontariacie.

Kryteria:

 1. Posiadanie odznaki Wolontariat poziom zaangażowania 1.

 2. Członkostwo w organizacji o charakterze wolontariatu (przykładowe organizacje: ZHP, ZHR, OSP, wolontariusz Hospicjum, wolontariusz TOZ/Schroniska dla Zwierząt, organizacje typu NGO itp.). Minimalny staż w organizacji minimum jeden rok.

   

🌟🌟🌟 Poziom zaangażowania 3.:Posiadacz odznaki jest osobą funkcyjną w organizacji o charakterze wolontariatu, odpowiedzialną za organizowanie pracy będącej celem jej funkcjonowania. Posiadacza odznaki cechuje: – zdolność zarządzania grupą ludzi, – umiejętność organizacji czasu pracy, – otwartość na ludzi, – jasność w przekazywaniu komunikatów, – chęć dalszego rozwoju osobistego.

Kryteria:

 1. Posiadanie Odznaki Wolontariat poziom zaangażowania 2.

 2. Sprawowanie funkcji kierowniczej w organizacji o charakterze wolontariatu przez minimum jeden rok (przykładowe organizacje: ZHP, ZHR, OSP, wolontariusz Hospicjum, wolontariusz TOZ/Schroniska dla Zwierząt, organizacje typu NGO itp.).

Wyślij zgłoszenie

Na adres odznakaplus@po.edu.pl wyślij następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Kierunek studiów.
 3. Numer indeksu.
 4. O jaką Odznakę+ się ubiegasz i o który poziom.
 5. E-mail studencki do korespondencji w ramach procedury przydzielania Odznaki+.
 6. E-mail prywatny na potrzeby aplikacji Odznaka+, żeby Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.
 7. Wypełnione i podpisane oświadczenie (XDOC 12,4KB) przez organizatora wydarzenia.
 8. Certyfikat/zaświadczenie/dyplom wydany przez organizację zewnętrzną.

Uwaga: Wszystkie wymienione dane są niezbędne do rozpoczęcia procesu przyznania Odznaki+.

Jak uzyskać Odznakę+

System Odznaka+ to możliwość gromadzenie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń efektów uczenia się, uzyskania różnych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.

Politechnika Opolska wprowadziła system Odznaka+ jako sposób poświadczeń różnych kompetencji i umiejętności swoich studentów, absolwentów, ale nie tylko. Jest on innowacyjnym, międzynarodowym standardem cyfrowego poświadczania zweryfikowanych osiągnięć, umiejętności oraz kompetencji w różnych dziedzinach. Cyfrowa odznaka jest zakodowana, zabezpieczona praz zawiera informacje, niezbędne do identyfikacji tego, za co ją otrzymano, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Dodatkowo wprowadzony system umożliwia nie tylko pozyskanie odznak, ale także zamieszczanie ich np. w swoim portfolio, które następnie można udostępniać wybranym odbiorcom.

Odznaka+ jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, gdzie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co potencjalny kandydat na pracownika wie, jakie umiejętności i kompetencje posiada oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Wybierz odznakę

Wybierze z katalogu odznakę, która Cię interesuję i zgromadź wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje do jej zdobycia.

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgromadzone dokumenty dotyczące konkretnych odznak wraz z prywatnym adresem e-mail, by Twoja przygoda z Odznaką+ nie skończyła się wraz z końcem studiów.

Poczekaj na weryfikację

Poczekaj na weryfikacje swojego zgłoszenia. Może to chwile potrwać w zależności od liczby i formy przesłanych dokumentów oraz zakresu lat weryfikacji.

Odznaka jest już Twoja

Po akceptacji zostaniesz o tym poinformowany. Wejdź na stronę systemu odznakaplus.ibe.edu.pl, załóż konto z wykorzystaniem podanego wcześniej prywatnego adresu e-mail, ciesz się swoją odznaką i zdobywaj kolejne. 🙂