Gdzie jesteś: Strona główna / Plan równości płci dla Politechniki Opolskiej

Plan równości płci dla Politechniki Opolskiej

Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn została wyrażona w wielu aktach prawnych w Polsce i za granicą. Została ona ujęta w art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym” oraz „mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”. […] Kwestie związane z równością płci są również wyjątkowo ważne dla społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej, dla której powstał prezentowany Plan równości płci. Został on przygotowany przez powołany przez Rektora Politechniki Opolskiej Zespół ds. opracowania planu równości płci. 

Zapoznaj się z pełnym tekstem Planu równości płci dla Politechniki Opolskiej [PDF 670 KB]