Politechnika Opolska dołączyła do prestiżowego konsorcjum

Politechnika Opolska została członkiem KreativEU –Wiedza i Kreatywność stanowiącego konsorcjum jedenastu Europejskich Instytucji Szkolnictwa Wyższego.

KreativEU – Wiedza i Kreatywność to prestiżowe konsorcjum, które zrzesza 11 europejskich instytucji szkolnictwa wyższego: Politechnikę w Tomar (Portugalia), Akademię Ekonomiczną D. A. Tsenova (Bułgaria), Uniwersytet Południowych Czech w Czeskich Budziejowicach, Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), Uniwersytet w Camerino (Włochy), Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bredzie (Holandia), Uniwersytet Valahia w Târgoviste (Rumunia), Uniwersytet w Trnawie (Słowacja), Uniwersytet Södertörn (Szwecja) i Uniwersytet Naukowo-Technologiczny w Adanie (Turcja). Do tego grona dołączyła Politechnika Opolska.

Na Politechnice Opolskiej doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasza praca i nauka mają znaczenie nie tylko dla nas samych, ale również dla społeczeństwa, w którym żyjemy. To my jako środowisko akademickie ponosimy odpowiedzialność za rozwój przemysłu i postępu społecznego. To właśnie nasi naukowcy jako pierwsi na świecie opracowali program stacjonarnej rehabilitacji dla osób, które przechorowały zakażenie COVID-19. Natomiast na potrzeby onkologii w druku 3D opracowali m. in. żyłę z nowotworem czy schemat odcinka miednicy człowieka. O tym, że nikt już nie wyobraża sobie Opolszczyzny bez silnej uczelni technicznej świadczy fakt, że to właśnie Politechnika Opolska bardzo często wskazywana jest jako powód lokowania w regionie nowych inwestycji – mówi prof. Marcin Lorenc, który podkreśla, że uczelnia z inicjatywami wychodzi daleko poza Opole i region.
Kładziemy duży nacisk na współpracę międzynarodową. Zatrudniamy zagranicznych naukowców, ale także nasi pracownicy wyjeżdżają na staże i badania na prestiżowe uczelnie. Angażujemy się również w liczne projekty międzynarodowe z ośrodkami z różnych części świata. Dlatego tak bardzo ważne dla naszej uczelni było dołączenie do KreativEU – zaznacza rektor.

W poniedziałek przedstawiciele władz uczelni wchodzących w skład konsorcjum przyjechali na Politechnikę Opolską. Jednym z punktów obrad było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego działań w ramach KreativEU. – Mowa przede wszystkim o utworzeniu konsorcjum, w ramach którego uczelnie będą mogły prowadzić współpracę w celu wdrożenia konkurencyjnego i atrakcyjnego modelu edukacyjnego na rzecz wzmocnienia spójności europejskiej poprzez wspieranie jej różnorodności artystycznej i kulturowej. Można to osiągnąć łącząc edukację, badania i innowacje. Studenci, pracownicy i badacze będą mogli cieszyć się mobilnością i wspólnym tworzeniem nowej wiedzy w międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach naukowych oraz w projektach edukacyjnychwylicza dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej.
Wszyscy rektorzy zagranicznych uczelni podpisując list podkreślali jak potrzebne dla każdej uczelni jest to przedsięwzięcie. – Bardzo się cieszę, że w Opolu rozpoczynamy współpracę przy tak istotnym projekcie. To bardzo ważne spotkanie, mamy znaczący cel i jestem przekonany, że go zrealizujemy – zaznacza prof.  João Coroado, rektor portugalskiej politechniki, która jest głównym koordynatorem projektu.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także

Zdjęcie nr 12 z galerii: Dron Politechniki Opolskiej z kamerą termowizyjną nad Opolem

Inżynieria środowiska z nową specjalnością

Wdrożenie unijnej dyrektywy energetycznej spowodowało, że pojawiło się zapotrzebowanie na profesjonalnych doradców energetycznych, w szczególności na osoby uprawnione do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Dlatego inżynieria środowiska na Politechnice Opolskiej ma nową specjalność. To audyt energetyczny w budownictwie.

Czytaj więcej »