Politechnika Opolska w elitarnym sojuszu Uniwersytetów Europejskich

Komisja Europejska wybrała 14 nowych konsorcjów Uniwersytetów Europejskich. W tym gronie, w sojuszu KreativEU, jest Politechnika Opolska.

– Politechnika Opolska w ciągu ostatnich czterech lat prężnie się rozwija. Co roku otwieramy nowe kierunki kształcenia, doposażamy laboratoria, przeprowadzamy duże inwestycje jak przebudowa budynku „Lipsk” oraz budowa „Newtona”. Prowadzimy także badania naukowe na najwyższym poziomie, co udowadniają najważniejsze rankingi świata jak prestiżowa Lista Szanghajska, na której jesteśmy jedyną uczelnią w regionie i to obecną aż w trzech dyscyplinach naukowych. Teraz nasza uczelnia dołączą do elitarnego grona konsorcjów Uniwersytetów Europejskich – informuje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.
– To dla nas bardzo ważna i bardzo dobra wiadomość ponieważ kładziemy duży nacisk na współpracę międzynarodową. Zatrudniamy zagranicznych naukowców, ale także nasi pracownicy wyjeżdżają na staże i badania na prestiżowe uczelnie. Angażujemy się również w liczne projekty międzynarodowe z ośrodkami z różnych stron świata. Teraz nasza politechnika będzie wdrażać zupełnie nowy model kształcenia i wymiany akademickiej z ośrodkami partnerskimi – wylicza prof. Marcin Lorenc.

Uniwersytety Europejskie to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin „uniwersytety” należy rozumieć w najszerszym znaczeniu – obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego. Sieć Uniwersytetów Europejskich powoływana jest przez Komisję Europejską i dotyczy realizacji wspólnej zintegrowanej długoterminowej strategii w obszarze kształcenia, ale związanej również z badaniami, innowacjami oraz odziaływaniem na społeczeństwo.

Wśród 14 nowych sojuszy znajduje się KreativEU, do którego należy Politechnika Opolska. KreativEU (Knowledge & Creativity European University) to wspólna inicjatywa 11 instytucji szkolnictwa wyższego z całej Europy, zlokalizowanych w Portugalii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Turcji, mająca na celu utworzenie Uniwersytetu Europejskiego, który w centrum swoich działań dydaktycznych, badawczych i transferu wiedzy umieszcza potencjał twórczy wywodzący się z europejskiego dziedzictwa kulturowego. KreativEU to Uniwersytet Europejski zdolny zaoferować konkurencyjny i atrakcyjny europejski system edukacji i badań, w ramach którego studenci, badacze, pracownicy naukowi i całe społeczeństwo współpracują w ramach różnych kultur oraz ponad granicami i dyscyplinami akademickimi.
– W ramach konsorcjum będziemy prowadzić współpracę dotyczącą wdrożenia innowacyjnego modelu edukacyjnego. Powstaną nowe interdyscyplinarne i międzynarodowe kierunki kształcenia, kursy dające możliwość uzyskania mikropoświadczeń oraz szkoły letnie w obszarach tematycznych obejmujących m.in.: dziedzictwo narodowe, architekturę, kulturoznawstwo, etnografię, nauki o żywności, nauki o materiałach, technologie immersyjne, sztuczną inteligencję, ekologię i planowanie krajobrazu, zrównoważony rozwój, ekonomię, marketing  i zarządzanie – tłumaczy dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej.
Działanie Uniwersytetu Europejskiego zwiększy zakres mobilności naszych studentów. Warto podkreślić, że zarówno studenci jak doktoranci i pracownicy będą mogli płynnie przemieszczać się aby studiować, szkolić się, uczyć, prowadzić badania, pracować lub świadczyć usługi we wszystkich instytucjach partnerskich. Poprzez działanie KreativeUE zwiększy się również możliwość uczestnictwa w zupełnie nowych formach dydaktycznych, czyli BiP – Blended Intensive Programme oraz COIL – Collaborative Online International Learning. W planie działań znajdują się także konferencje, festiwale studenckie oraz hackathony, czyli wydarzenia, promujące innowacyjność, kreatywność i współpracę. Jest też oferta dla studentów studiów doktoranckich dotycząca mobilności oraz staży naukowych.

– Założeniem konsorcjum jest, aby zajęcia prowadzone były nie tylko przez nauczycieli akademickich naszych uczelni, ale również przez przedstawicieli instytucji partnerskich, których mamy w konsorcjum ponad 100. Chcemy zapewnić elastyczność działania, która pozwoli studentom uzupełniać wiedzę i umiejętności zdobywane na swoich macierzystych uczelniach. Zajęcia prowadzone w takiej formie pozwolą poprawić poziom kreatywności i umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku, rozbudują ich profil zawodowy i wniosą wartość dodaną do ich kompetencji społecznych – wylicza dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz.

W konsorcjum zaplanowano także kursy w ramach kształcenia ustawicznego, wykłady otwarte oraz wydarzenia promujące tzw. life long learning. – Zamierzamy zbudować także Centrum Doskonałości KreativUE w zakresie edukacji cyfrowej oraz AI. Powstanie edukacyjna platforma cyfrowa, biblioteka cyfrowa, czy też cykl podcastów. Działanie Uniwersytetu Europejskiego to także szansa dla pracowników naukowo-dydaktycznych pozwalająca na rozwój w obszarze współpracy zagranicznej zarówno w obszarze dydaktyki, jak i nauki – zapowiada dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz.

– Dzięki KreativEU opracowujemy innowacyjne pomysły i rozwiązania, aby sprostać zarówno obecnym, jak i przyszłym wyzwaniom społecznym i gospodarczym. Zdajemy sobie sprawę, że rozwój i globalizacja niosą za sobą również zagrożenia. Dlatego podkreślamy, że ważne jest, aby szanować oraz chronić lokalne i regionalne kultury, jednocześnie dzieląc się ich wiedzą oraz umiejętnościami w celu stymulowania innowacji w całym społeczeństwie. Naszym celem jest także pogłębienie zrozumienia relacji między rozwojem społecznym, kulturą, a ekologią oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu zwiększenia dostępności do dziedzictwa kulturowego. Jedną z kluczowych idei konsorcjum jest tożsamość ekokulturowa, która bada wzajemny wpływ kultury i natury. Stanowi ona pomost do zintensyfikowanej współpracy z badaczami z naszych instytucji zajmującymi się kluczowymi globalnymi wyzwaniami, takimi jak łagodzenie zmian klimatu, utrata różnorodności biologicznej, czy starzenie się społeczeństwa – tłumaczy dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej nowe sojusze otrzymają do 14,4 mln euro każdy na 4 lata. Swoją działalność rozpoczną jesienią.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także

Mechanika i budowa maszyn w nowej odsłonie

Nacisk na nowoczesne techniki projektowania, wytwarzania i prototypowania jak np. druk 3D, zaawansowane metody symulacji i modelowania oraz znacząco zwiększona ilość zajęć praktycznych – to główne zmiany w programie studiów mechanika i budowa maszyn.

Czytaj więcej »