Ponad 8 milionów złotych na aktywność badawczo-naukową

Politechnika Opolska jest jedyną uczelnią z województwa opolskiego, która otrzyma finansowe wsparcie w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Mowa o kwocie ponad 8 milionów złotych, które uczelnia przeznaczy na aktywność badawczo-naukową.

Dokładnie 8 081 500 zł Politechnika Opolska otrzyma w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Uczelnia otrzymała wsparcie na realizację projektu pn. „Podniesienie aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze zrównoważonej produkcji”.
Celem projektu jest m.in. doposażenie uczelnianych laboratoriów, zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zwiększenie wpływu badań naukowych i prac rozwojowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie. Planowane działania mają także za zadanie wzmocnienie interdyscyplinarnych badań w ramach tzw. zrównoważonej produkcji i wspólny zintegrowany rozwój prac ukierunkowany na potrzeby nowoczesnej gospodarki wdrażającej gospodarkę obiegu zamkniętego.

Jak informuje prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej, w ramach projektu naukowcy uczelni będą mogli wyjeżdżać na zagraniczne staże. Projekt przewiduje także etaty dla wybitnych, zagranicznych naukowców, którzy chcą realizować się właśnie na opolskiej uczelni technicznej.
To bardzo ważny projekt dla Politechniki Opolskiej, którego celem jest jeszcze większe umiędzynarodowienie uczelni. Chciałbym aby realizacja postawionych w projekcie zadań wprowadziła naszą uczelnię do stu najlepszych uczelni świata z obszaru inżynierii mechanicznej – mówi prof. Grzegorz Królczyk.

Przypomnijmy, że według klasyfikacji Listy Szanghajskiej Politechnika Opolska zajmuje pierwsze miejsce w kraju w obszarze inżynierii mechanicznej. Natomiast w skali globalnej zajmuje miejsce w przedziale 101 do 150 najlepszych uczelni świata. Do tej pory żadna polska uczelnia nie zajęła tak wysokiej pozycji na świecie.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także