Gdzie jesteś: Strona główna / Portal pracownika

Portal pracownika

Intranet

Wszystko dla Pracowników:komunikaty, zarządzenia, akty prawne

Poczta przez WWW

Dostęp do poczty pracowniczej na serwerach Uczelni

Baza Wiedzy PO

Profil pracownika w Bazie Wiedzy OMEGA

USOSweb

Zarządzanie dokumentacją procesu kształcenia

eLearning

Platforma Moodle do prowadzenia zajęć online

Sylabus

Program wspierający zarządzanie Kartami Opisu Przedmiotów

Dział Kadr
Politechniki Opolskiej

Kompleksowa obsługa procesów HR

Dział Kadr Politechniki Opolskiej

Kompleksowa obsługa procesów HR

Dział Kadr Politechniki Opolskiej

Kompleksowa obsługa procesów HR

Pomoc Informatyczna

Wsparcie informatyczne dla Pracowników. 

Emeryci i renciści

Sprawy Emerytów i Rencistów uczelni prowadzi Sekcja Spraw Socjalnych Politechniki Opolskiej.

Starsi ludzie na spotkaniu

Emeryci i renciści

Sprawy Emerytów i Rencistów uczelni prowadzi Sekcja Spraw Socjalnych Politechniki Opolskiej.

Starsi ludzie na spotkaniu
Starsi ludzie na spotkaniu

Emeryci i renciści

Sprawy Emerytów i Rencistów uczelni prowadzi Sekcja Spraw Socjalnych Politechniki Opolskiej.