Aleksander Karolczuk

prof. dr hab. inż.

Aleksander Karolczuk

Stanowisko:
profesor
Pokój:
B15
Telefon:
77 449 8403
Informacje:
Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze badań zmęczeniowych materiałów metalowych a w szczególności dotyczą dwóch problemów: (i) szacowania trwałości przy wieloosiowych obciążeniach stało- i zmienno-amplitudowych; (ii) badaniu wytrzymałości zmęczeniowej wielowarstwowych kompozytów metalowych otrzymywanych metodą zgrzewania wybuchowego. Uzupełniające zainteresowania naukowe to badania naprężeń własnych oraz modelowanie odkształcenia sprężysto-plastycznego przy obciążeniach zmęczeniowych.