dr hab. inż.

Andrzej Cichoń

Funkcja:
Dziekan - wydziaŁ elektrotechniki, automatyki i informatyki
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
214 (budynek 2)
Telefon:
+48 77 4498066
Informacje:
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 środy, godz. 8.30 - 10.00 budynek nr 4, pokój P4-102