dr hab. inż.

Andrzej Marynowicz

Funkcja:
Kierownik katedry, peŁnomocnik, prodziekan - wydziaŁ budownictwa i architektury
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
K-6, K-110
Telefon:
+48 77 449 8551
Informacje:
Kierownik Katedry Fizyki Materiałów Prodziekan ds. dydaktyki WBiA Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej: środa 12.00-13.00, piątek 17.00-18.00.