Andrzej Marynowicz

dr hab. inż.

Andrzej Marynowicz

Funkcja:
Pełnomocnik, Prodziekan - Wydział Budownictwa i Architektury
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
K-6, K-110
Telefon:
77 449 8551
Informacje:
Prodziekan ds. dydaktyki WBiA