Andrzej Marynowicz

dr hab. inż.

Andrzej Marynowicz

Funkcja:
Kierownik Katedry, Pełnomocnik, Prodziekan - Wydział Budownictwa i Architektury
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
K-6, K-110
Telefon:
77 449 8551
Informacje:
Kierownik Katedry Fizyki Materiałów Prodziekan ds. dydaktyki WBiA Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej: środa 12.00-13.00, piątek 17.00-18.00.