Anna Andrzejewska

mgr

Anna Andrzejewska

Stanowisko:
specjalista ds. rozliczeń finansowych
Pokój:
212
Telefon:
77 449 8186
Informacje:
Z-ca Przewodniczącego PKZP przy Politechnice Opolskiej