Anna Kułynycz

mgr

Anna Kułynycz

Funkcja:
Pełnomocnik, Z-Ca Kierownika
Stanowisko:
Z-ca Kierownika Działu Promocji, Komunikacji i Kultury
Pokój:
17
Telefon:
77 449 8159