dr inż.

Arkadiusz Mordak

Funkcja:
Prodziekan - wydziaŁ budownictwa i architektury
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
KS-201f
Telefon:
+48 77 449 8593