Dariusz Rozumek

prof. dr hab. inż.

Dariusz Rozumek

Stanowisko:
profesor
Pokój:
B-308
Telefon:
77 449 8410
Informacje:
Obszar zainteresowań naukowych dotyczy mechaniki stosowanej, mianowicie: -- zagadnień związanych z wytrzymałością zmęczeniową i rozwojem pęknięć zmęczeniowych w metalach (wpływ struktury materiału i wielkości ziarna oraz inicjatora na rozwój ścieżki pękania zmęczeniowego), -- zgrzewanie wybuchowe różnych materiałów i spawanie oraz ich wpływem na trwałość zmęczeniową. The area of ​​scientific interest concerns applied mechanics, namely: -- issues related to fatigue strength and the fatigue cracks growth in metals (the impact of material structure and grain size and initiator on the development of the fatigue crack path), -- explosive welding of various materials and welding and their effect on fatigue life. » Faculty of Mechanical Engineering » Department of Mechanics and Machine Design