dr hab.

Dawid Bączkowicz

Funkcja:
Dziekan - wydziaŁ wychowania fizycznego i fizjoterapii
Stanowisko:
profesor uczelni