Dominika Jagoda-Sobalak

dr inż.

Dominika Jagoda-Sobalak

Funkcja:
Prodziekan - Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
Oz-114
Telefon: