dr inż.

Dominika Jagoda-Sobalak

Funkcja:
Prodziekan - wydziaŁ inŻynierii produkcji i logistyki
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
s-302