Elżbieta Cieślak

mgr inż.

Elżbieta Cieślak

Funkcja:
Kierownik
Stanowisko:
Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
Pokój:
106 (Łącznik, ul. Mikołajczyka 16)
Telefon:
77 449 8512