dr hab. inż.

Ewa Kulińska

Jednostka:
Funkcja:
Kierownik katedry, peŁnomocnik, peŁnomocnik
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
Oz - 214