dr inż.

Ewelina Piotrowska

Jednostka:
Funkcja:
Prodziekan - wydziaŁ elektrotechniki, automatyki i informatyki
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
P3-413
Telefon:
+48 77 449 8649 (gabinet), +48 77 449 8675 (biuro)