Grzegorz Robak

dr hab. inż.

Grzegorz Robak

Funkcja:
Dziekan - Wydział Mechaniczny
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
B-14
Telefon:
77 449 8402