dr hab. inż.

Grzegorz Robak

Funkcja:
Dziekan - wydziaŁ mechaniczny
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
B-14
Telefon:
+48 77 449 8402