dr inż.

Iwona Łapuńka

Funkcja:
Dziekan - wydziaŁ inŻynierii produkcji i logistyki, po kierownika katedry
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
Oz-114