dr inż.

Jacek Wydrych

Funkcja:
Po kierownika katedry, prodziekan - wydziaŁ mechaniczny
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
D-218
Telefon:
+48 77 449 8451
Informacje:
Zainteresowania naukowe: -modelowanie CFD przepływów wielofazowych z uwzględnieniem wymiany ciepła i przemian chemicznych, -badania eksperymantalne oraz modelowanie CFD zjawiska erozji w instalacjach transportu pnaumatycznego, -budowa modeli obliczeniowych w systemach GIS.