Jacek Wydrych

dr inż.

Jacek Wydrych

Funkcja:
Prodziekan - Wydział Mechaniczny
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
D-218
Telefon:
77 449 8452
Informacje:
Zainteresowania naukowe: -modelowanie CFD przepływów wielofazowych z uwzględnieniem wymiany ciepła i przemian chemicznych, -badania eksperymentalne oraz modelowanie CFD zjawiska erozji w instalacjach transportu pneumatycznego, -zastosowanie systemów GIS w planowaniu przestrzennym.