dr hab. inż.

Janusz Wielki

Funkcja:
Kierownik katedry
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
L-106
Strona WWW:
http://www.wielki.pl, www.wielki.eu