Janusz Wielki

dr hab. inż.

Janusz Wielki

Funkcja:
Kierownik Katedry
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
L-318
Telefon:
Strona WWW:
http://www.wielki.pl, www.wielki.eu
Informacje:
Konsultacje Studia stacjonarne – czwartki 9:15 – 10:00 (tydzień kiedy na planie zajęć nie ma seminarium magisterskiego III – L318), – czwartki 15:30 – 16:15 (tydzień kiedy na planie zajęć jest seminarium magisterskie III – L318), Studia niestacjonarne Niedziele (zjazdy zdalne) 18:50 – 19:35 Link do pokoju wirtualnego: https://etele.po.edu.pl/JanuszWielki