Jerzy Hapanowicz

dr hab. inż.

Jerzy Hapanowicz

Funkcja:
Kierownik Katedry, Pełnomocnik
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
D-209
Telefon:
77 449 8369
Informacje:
Profil działalności naukowej: - reologia i reometria ciekłych mieszanin niejednorodnych - zjawiska towarzyszące przepływom układów dwufazowych - budowa i warunki eksploatacji aparatury procesowej - operacje jednostkowe wymiany pędu, ciepła i masy w instalacjach technologicznych Członkostwo: - Polskie Towarzystwo Reologii - Komitet Inżynierii Chemicznej PAN - ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej