Joanna Guziałowska-Tic

dr hab. inż.

Joanna Guziałowska-Tic

Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
E-4a
Telefon:
77 449 8111
Informacje:
Obszar zainteresowań: - Badania wpływu substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko przy wykorzystaniu badań laboratoryjnych (REACH) oraz modeli matematycznych (QSAR). - Badania efektywności ekologicznej, energetycznej i ekonomicznej procesów spalania paliw i odpadów. - Zagospodarowanie produktów odpadowych z procesów oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.