Krzysztof Malik

prof. dr hab.

Krzysztof Malik

Funkcja:
Pełnomocnik
Stanowisko:
profesor
Pokój:
L-314
Telefon:
77 449 8800
Informacje:
Obszary badań naukowych: • ekonomia rozwoju, • zarządzanie rozwojem zrównoważonym, • gospodarka i polityka regionalna, • ewaluacja polityk, programów i projektów rozwoju, • zarządzanie innowacjami i transferem wiedzy.