Krzysztof Tomczewski

dr hab. inż.

Krzysztof Tomczewski

Funkcja:
Kierownik Katedry
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
P1-109, P1-126
Telefon:
77 449 8009