Krzysztof Żak

dr hab. inż.

Krzysztof Żak

Funkcja:
Kierownik Laboratorium
Stanowisko:
profesor uczelni
Pokój:
C-103
Telefon:
77 449 8462